1. Proiectarea si executia instalatiilor electrice de joasa tensiune si medie tensiune pâna la 110 kV si în special:
- Linii electrice aeriene de joasa si medie tensiune pâna la 110 kV
- Linii electrice subterane de joasa si medie tensiune pâna la 110 kV
- Posturi de transformare de mt/jt: aeriene (PTA), în cabina de zid (PCZ), în cabina metalica (PTM) subterane
2. Proiectarea si executia de statii electrice si partea electrica a centralelor