Activitatea specifica SC NICO ELECTROSERVICE SRL este:

1. Proiectarea si executia instalatiilor electrice de joasa tensiune si medie tensiune pâna la 110 kV si în special:
- Linii electrice aeriene de joasa si medie tensiune pâna la 110 kV
- Linii electrice subterane de joasa si medie tensiune pâna la 110 kV
- Posturi de transformare de mt/jt: aeriene (PTA), în cabina de zid (PCZ), în cabina metalica (PTM) subterane
2. Proiectarea si executia de statii electrice si partea electrica a centralelor
3. Întretinere cladiri, exploatare instalatii aferente din cladiri

Activitatea de service este prevazuta în toate contractele de antrepriza încheiate de SC NICO ELECTROSERVICE SRL pe baza legislatiei în vigoare.
Pe durata perioadei de garantie, managementul se angajeaza, conform raspunderii juridice ce-i revine pentru produsele furnizate, sa trateze toate reclamatiile primite din partea clientului.